Regulamin Gabinetu

Polityka Gabinetu DentaSpot

Gabinet stomatologiczny Dentaspot przy ul. Magnackiej 36 w Poznaniu jest indywidualną praktyką dentystyczną działającą na podstawie zezwolenia wydanego przez Wielkopolską Izbę Lekarską w Poznaniu. Praktyka prowadzona jest przez lekarza dentystę Martę Knopp.
 
Celem działania gabinetu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia jamy ustnej, promocji zdrowia, higieny i profilaktyki pełna opieka stomatologiczna. Gabinet Dentaspot jest praktyką prywatną i nie udziela świadczeń w ramach NFZ.
 


UMAWIANIE PACJENTÓW NA WIZYTĘ

 
 • przyjmujemy zgłoszenia osobiste, telefoniczne, online oraz za pośrednictwem portalu Znany Lekarz
 • na pierwszą wizytę rezerwujemy dla Pacjenta maksymalnie 60 min
 • dłuższe zabiegi muszą być poprzedzone konsultacją w gabinecie
 • o czasie potrzebnym na wykonanie zabiegu decyduje lekarz
 • w przededniu umówionej wizyty potwierdzamy telefonicznie bądź smsowo obecność Pacjenta
 • jeżeli do godz 18:00 w dniu poprzedzającym wizytę nie otrzymamy potwierdzenia przybycia do gabinetu wizyta zastaje anulowana
 • w interesie pacjenta jest powiadomienie gabinetu o rezygnacji z umówionej wizyty, w przeciwnym wypadku opłata za nie odwołanie wizyty i zarezerwowany bez potrzeby czas lakarza wynosi 50 zł za każde 30 min z czasu który został zarezerwowany
 • spóźnienie na wizytę powyżej 15 min bez wcześniejszego powiadomienia jest traktowane jako rezygnacja z wizyty, po tym czasie przyjmowany jest następny umówiony pacjent
 
 


NA PIERWSZEJ WIZYCIE

 • Pacjent wypełnia Kartę Pacjenta podając dane umożliwiające identyfikację
 • Pacjent wypełnia ankietę dotyczącą stanu zdrowia ogólnego i zdrowia jamyustnej
 • Pacjent podpisuje zgodę na znieczulenie
 • przed przystąpieniem do zabiegu Pacjent wyraża pisemną zgodę na zabieg
 • wizytę zarezerwowaną na 30 min należy odwołać na jeden dzien roboczy przed wizytą
 • wizytę dłuższą należy odwołać na trzy dni robocze przed wizytą
w niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie zdjęć RTG, wycisków szczęki i żuchwy, zdjęć twarzy i zębów oraz skierowanie Pacjenta na zdjęcie
pantomograficzne lub inne badania dodatkowe np. tomografię komputerową czy badanie krwi
 
wszystkie informacje oraz zdjęcia Pacjenta stanowią dokumentację medyczną i są objęte tajemnicą lekarską. Zdjęcia są przechowywane w gabienecie i na pisemną prośbę Pacjenta są mu udostępniane
 
Pacjent wyraż zgodę na rejestrację fotograficzną i RTG a także wykorzystanie wykonanych w trakcie leczenia zdjęć do celów dydaktycznych, w publikacjach naukowych oraz na stronie www gabinetu z zachowaniem tajemnicy nazwiska i imienia Pacjenta ( dot. zdjęć jamy ustnej i warg Pacjenta bez reszty twarzy)
 
gabinet może także wykonać zdjęcia obejmujące twarz Pacjenta ale ich wykorzystanie do ww wymienionych celów wymaga odrębnej, pisemnej zgody Pacjenta, którą Pacjent podpisuje dobrowolnie
 

 
GWARANCJE / REKLAMACJE
 
W trosce o dobro Pacjenta pracownicy gabinetu wykonują swoje obowiązki z należytą starannością i na najwyższym poziomie. Udzielamy dwuletniej gwarancji na wykonane w naszym gabinecie odbudowy zębów oraz uzupełnienia protetyczne. Jeżeli w okresie gwarancyjnym odbudowa zęba lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub odpadnie, wówczas w ciągu 14 dni od zgłoszenia zostanie naprawione nieodpłatnie lub wymienione na nowe.
 

 
REKLAMACJA NIE JEST UWZGLĘDNIONA W PRZYPADKU GDY PACJENT :
 
 1. przerwał zaplanowane leczenie
 2. na wyraźną prośbę Pacjenta wykonano alternatywny a nie optymalny plan leczenia
 3. nie stosuje się do zaleceń lekarza dot. higieny jamy ustnej i protez ruchomych
 4. uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień
 5. cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami) a nie podjął leczenia
 6. ma postępujące zaniki kostne, powodujące osiadanie protez
 

POWIKŁANIA NIEPODLEGAJĄCE REKLAMACJI

 • nadwrażliwość po wybielaniu
 • nadwrażliwość zęba po leczeniu
 • pęknięcie lub złamanie zęba
 • bolesność tkanek miękkich po zabiegu
 • krwawienie po zabiegu chirurgicznym, obrzęk, krwiak, ropień
 • podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie
 • zaostrzenie współistniejących schorzeń

 REAKCJA ALERGICZNA

Mając na uwadze możliwość wystąpienia powikłań po niektórych zabiegach, prosimy Pacjentów o rozważne planowanie terminów tych zabiegów. Wyrażenie zgody na wizytę jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu. W przypadku dużych zabiegów chirurgicznych ( długi czas i wysoki koszt zabiegu powyżej 2.000 zł) zostaje pobierany zadatek na zabieg w dniu umówionej wizyty w wysokości 30 % ceny zabiegu. Jest to spowodowane kosztami które gabinet musi ponieść żeby zakupić odpowienie materiały oraz opłacić specjalistę, który będzie wykonywał dany zabieg. Jeśli pacjent zrezygnuje z zabiegu, zadatek przepada w całości i nie jest zwracany.

W DentaSpot proponujemy kompleksową opiekę stomatologiczną, stosując wysokiej klasy urządzenia i materiały. Wykonujemy nasze usługi z niezwykłą starannością i rzetelnością.